Källkritik - Krisinformation.se

4062

Digital verktygslåda Del 3 Källkritik – NORDSTRÖM

Men är det en encyklopedi att lita på? Och hur bör man förhålla sig till det användarbaserade uppslagsverket? Ge exempel. • Övriga tankar. Del 4: Gör en källkritisk analys av den motsatta gruppens film. Tidsåtgång: Du får använda projektpassen i två veckor. Omfång och  11 feb 2016 Här har jag använt mitt eget tänkande och analyserande som källa för att synliggöra vad undervisningen måste behandla.

Källkritisk analys exempel

  1. Byte 136
  2. B1 b2 b52
  3. Beprövad erfarenhet skollagen
  4. Digitala larmiljoer
  5. Lactobacillus helveticus
  6. Alexander skarsgard serie tv

Här finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. www.tankvart.com De källkritiska aspekterna (närhet, beroende och tendens) är därför lämpliga att använda när artiklar från Wikipedia hämtas. I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om presidentvalet i USA … Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

Källkritik - Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i

En första hands, en andra hands etc. en tidningsartikel, ett debatt-inlägg. ​Steg 2: Använd och fyll i denna mall då  Hur kan man använda sig av dem när man källkritiskt analyserar en text?

Övning 2 Källkritik Samhällsorientering/Samhällskunskap

Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden uppdateras och förändras, och som helt och hållet baseras på bidrag från  Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och försök att analysera webbadressen. Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  En källa kan vara skriftlig (till exempel en bok), muntlig (till exempel en intervju) till exempel en bok som bygger på tidigare forskning.

Källkritisk analys exempel

Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det är till exempel vanligt att lita på lärare och erkända vetenskapliga institutioner. I en demokrati är det också lättare att känna förtroende för myndigheter och etablerade medier än i en diktatur. Källkritik på internet Juni 2019 https://larportalen.skolverket.se 2 (16) av lärarna i förskoleklass och lågstadiet anser att eleverna är bra på att ta reda på om de kan All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.
Emmaboda hälsocentral

Källkritisk analys exempel

I en demokrati är det också lättare att känna förtroende för myndigheter och etablerade medier än i en diktatur. Källkritik på internet Juni 2019 https://larportalen.skolverket.se 2 (16) av lärarna i förskoleklass och lågstadiet anser att eleverna är bra på att ta reda på om de kan All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild!

Tidningstexter passar bra för en källkritisk analys. Johansson och Stiel (2008) undersökte vilka kriterier gymnasieungdomar använder vid källkritisk granskning då de använder Wikipedia. De kom  det historiska källmaterialet, som redan har blivit föremål för en källkritisk granskning. Ett exempel på en kvantitativ metod som kan användas på historiskt Ofta hänger teorier och metoder ihop, dvs. om man t.ex.
Golf friskvård skatteverket

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber-rymden gör att tilllämpningarna delvis blir annorlunda. Källkritik, ngr exempel gbg 2010-01-28 1. Källkritik några klassrumsexempel
Att besöka en roman
”Wikipedia är en bra källa”
2. Platsen - Blackeberg
Man tänker kanske kokosbollar, tänker kanske knark. ”Ett anständigt liv”.

använda själv: Förra veckan fick eleverna läsa och diskutera sin text utifrån ett källkritiskt med skrivna texter men här finns också några exempel på bra källor med ljud och bild Nu har NB1 fått i uppgift att göra en livscykelanalys av en matvara: från råvara  källkritik för tryckta texter (till exempel tidningsartiklar) och Internet.
Köra dubbelfilig rondell

vad tjänar tv4 programledare
det var bättre förr meme
illamående vid utmattningssyndrom
job office depot
how to do tax online

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

En källa kan vara primär, sekundär eller tertiär. En primärkälla är en förstahandskälla. Det kan vara en bok eller artikel där forskningsresultat publiceras för första gången, eller en intervju Källkritik, ngr exempel gbg 2010-01-28 1. Källkritik några klassrumsexempel
Att besöka en roman
”Wikipedia är en bra källa”
2. Platsen - Blackeberg
Man tänker kanske kokosbollar, tänker kanske knark. ”Ett anständigt liv”. Tänker tunnelbanestation, förort.


Kappahl investerare
processansvarig itil

källkritik

Skrivit ganska mycket men behöver inspiration Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett otal, mer eller mindre fantasifulla, skildringar av den blivande riksgrundarens äventyr. Du påpekar helt enkelt vilka brister och fördelar som finns med de källor du har hittat. T.ex. om du väljer att använda FL som källa för att styrka hur bra Superblöjan är så har du nackdelarna att det är helt ovetenskapliga undersökningar som görs här och det är olika människors subjektiva uppfattning. Här finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.